Gebze Muallimköy'de fabrika kompleks icradan satılık

Gebze Muallimköy'de icradan sabrika satılıyor

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kocaeli İli Gebze İlçesi Muallim K Mahallesi 420 ada 2 parselde bulunan 37.752,09 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tam hissesidir.
Gebze İlçesi, Muallimköy Mahallesi, Muallimköy Caddesi, D-301 Sokak ile Sap Yoluna cepheli, CVS Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin fabrika binasının bulunduğu (2) nolu parseldir. Taşınmaz üzerinde Fabrika binası, İdari bina ve Güvenlik binası ve vinçlerden meydana gelen bir sanayi tesisidir. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde kalan bir sanayi parselidir. Muallim Köyü’ne ulaşım sağlayan asfalt yola cepheli olup çevresi, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içindeki diğer sanayi kuruluşları ile çevrilidir. İmar uygulaması görmüş, arsa vasfında bir parsel olup, sanayi türü yapılaşmaya uygundur.İmar durumu ve jeolojik yapısı itibarı ile üzerinde ekonomik inşaat yapılmasına müsaittir. Toplu taşıma araç güzergahında bulunması, Dilovası Osman Gazi Köprüsü bağlantısına, D.100 ve TEM Otoyollarına yakın olması itibarı ile ulaşım imkanları çok iyi durumdadır. Taşınmaz üzerindeki yapıların tamamı 25-30 yıllık olup % 32 yıpranma payları mevcuttur. Fabrika binaları ve arsası, Gebze şehir merkezinin 4500 mtDoğusunda yer almakta,çevresibenzer özellikte sanayi tesisleri ile çevrilmiştir. Gebze Öğretmen evine 300 mt mesafede , D-100 Karayolunave O 80 otoyoluna 800 mt mesafede bulunan taşınmazın,Ulaşım imkanları iyidir.Tüm belediye hizmetlerindenfaydalanmaktadırlar. Alım ve satım kabiliyeti “az “derecededir.
Parselin Üzerinde BulunanBinalar ve Müştemilatlar :
İdari Bina: Fabrika binasına bitişik olup betonarme olarak inşa edilmiş, bodrum + zemin + iki normal katlıdır. Bodrum katında kazan dairesi, zemin katı ise giriş holü, şef odaları, teknik alanlar ve depo olarak kullanılmaktadır. 2. Kat ise ofis ve yönetim odaları olarak kullanılmaktadır. Binanın toplam inşaat alanı 2.150,00 m2 dir. Odaların zemini kısmen laminat parke, ıslak alanlar ise seramik kaplıdır. Yapının 25-30 yıllık olmasınedeni ile % 25 Yıpranma payı bulunmaktadır. Bina yapısal özellikleri dikkate alındığında, Çevre Şehircilik Bakanlığı 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 4. Sınıf (A) Grubu yapı türündendir.
Fabrika Binası: Betonarme Kolon ve Makaslar ile inşa edilmiş olan bina 2 ana bölümden oluşmakta ilk 150 mt uzunluğu 8,00 mt makas yüksekliğinde, ikinci 150 mt lik kısmı ise 10,00 mt makas yüksekliğindedir. Toplam inşaat alanı 20.000,00 m2 olup,İmalathane olarak kullanılan yapının, çatısı alüminyum sandviç panel, duvarlarıtuğla+sıva,dış cephesi kısmenkompozitve zemini güçlendirilmiş beton kaplıdır.Yapının 25-30 yıllık olmasınedeni ile % 25 Yıpranma payı bulunmaktadır. Bina yapısal özellikleri dikkate alındığında, Çevre Şehircilik Bakanlığı 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 3. Sınıf (A) Grubu yapı türündendir.
Trafo Binası : Tek kat olarakinşa edilmiş 90,00 m2 inşaat alanlı, betonarme bir yapıdır. Yapının 25-30 yıllık olmasınedeni ile % 25 Yıpranma payı bulunmaktadır. Bina yapısal özellikleri dikkate alındığında, Çevre Şehircilik Bakanlığı 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 3. Sınıf (A) Grubu yapı türündendir.
Güvenlik Binası: Tek katlı olarak inşaa edilmiş,güvenlik ve ofis birimleri olarak kullanılmaktadır. Brüt Kullanım inşaat alanı 300,00 m2 olan yapıda, personel odası,çay ocağı,WC ler,malzeme odası, kontrol odası ve hol bulunmaktadır. Çatısı yapılmış, içi ve dış duvarları sıvalı, üzeri badanalı, dış doğramaları plastik, iç doğramaları ahşap esaslı olup, zemini seramik kaplanmıştır.
Yapının 25-30 yıllık olmasınedeni ile % 25 Yıpranma payı bulunmaktadır. Bina yapısal özellikleri dikkate alındığında, Çevre Şehircilik Bakanlığı 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 2. Sınıf (B) Grubu yapı türündendir.
Parsel Üzerinde ve Fabrika binası içindeki Makine Ekipmanları :
Mevcut havalandırma tesisatının bina ile birlikte olup bu kıymet takdirinin dışında olduğu, doğalgaz tesisatının mevcut olmadığı, Merkezi Sistem (Chiller, VRF gibi) Soğutma Grubu ve ünitelerinin mevcut olmadığı, Mevcut Split Klima ünitelerinin sökülmüş yada sökülecek olup bu kıymet takdiri dışında tutulduğu, Mevcut pnömatik tesisatın çok az miktarda ve atıl durumda olup kullanılmadığından değerlendirme dışı tutulduğu, Fabrika içinde kapalı ve açık alanda muhtelif tonajlarda 19 adet gezer köprülü vincin, 1 adet pergel vincin ve 1 adet kantarın mevcut olduğu görülmüş; aşağıda listesi verilen makina ekipmanlarının teknik özellikleri, genel durumu, piyasa şartları, kullanılabilirlik durumu, imal tarihi ve yaptıkları işler dikkate alınarak güncel rayiç piyasa değerleri dikkate alınmıştır:
VİNÇ 1 İbareli, 14 m. Açıklık ve 5 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 2İbareli, 14 m. Açıklık ve 10 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 3 İbareli, 14 m. Açıklık ve 5 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 4İbareli, 14 m. Açıklık ve 15 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 5İbareli, 14 m. Açıklık ve 10 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 6İbareli, 14 m. Açıklık ve 15 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 7 İbareli, 14 m. Açıklık ve 20 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 8İbareli, 14 m. Açıklık ve 10 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 9İbareli, 14 m. Açıklık ve 15 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 10İbareli, 14 m. Açıklık ve 20 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 11İbareli, 14 m. Açıklık ve 15 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 14İbareli, 14 m. Açıklık ve 20 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 15İbareli, 14 m. Açıklık ve 20 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 16İbareli, 14 m. Açıklık ve 20 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 18İbareli, 14 m. Açıklık ve 20 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 19İbareli, 14 m. Açıklık ve 20 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
VİNÇ 21İbareli, 14 m. Açıklık ve 5 ton kapasiteli tavan vinci (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 8-10 m, Fabrika içinde, İmal Yılı: 15 ile 20 yıl arası.
20 m. Açıklık ve 20 ton kapasiteli PORTAL VİNÇ (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 10 m, AÇIK ALANDA. İmal Yılı: 20 yıl civarı.
20 m. Açıklık ve 30 ton kapasiteli PORTAL VİNÇ (GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ) 1 adet Yerden yüksekliği 10 m, AÇIK ALANDA. İmal Yılı: 20 yıl civarı.
2 ton kapasiteli PERGEL VİNÇ 1 adet Üst Uzunluk 4 m, Yükseklik 6 m. Fabrika içinde. İmal Yılı: 10 yıl civarı.
80 ton'luk KANTAR 1 adet İmal yılı: 20 yıldan fazla
Parsel Üzerinde ve Fabrika binası içindeki Elektrik Ekipmanları :
Fabrika alanı içinde bulunan Jenaratör, Aksa Marka,2007 İmal tarihli ACQ model 37230594 seri no lu Standbay KVA:1030 ve Moeller marka panosu ile birliktedir. Trafo binası içinde bulunan trafo, 1000 kVA Trafo, 1 adet yük ayırıcılı giriş çıkış hücresi, 1 adet ölçü hücresi, 1 adet trafo koruma hücresi, 1 adet AG panosundan müteşekkildir.
Genel Toplam (Muhammen) Değerin Hesabı :
Arsa Değeri : 50.965.321,50 TL
Yapıların Değeri :19.253.625,00 TL
Makine Ekipmanları Değeri : 1.175.000,00 TL
Elektrik Ekipmanları Değeri : 190.000,00 TL
Toplam : 71.583.946,50 TL
İmar Durumu : Dilovası OSB III. Etap ilave Revizyon Uygulama İmar Planında “Sanayi Alanında kalmaktadır. Emsal=0,70, ön bahçe çekme mesafesi 15,00 m., arka bahçe çekme mesafesi 15,00 m. ve yan komşu çekme mesafesi 10,00 m. yapılaşma şartlarındadır.
Kıymeti : 71.583.946,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : "T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 22/05/2002 Tarih Onaylı ve 204 Sicil No'lu Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Sınırı İçersinde Kalmaktadır" ve "Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı taradından da aynen kabul edilmiş sayılır" şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 19/04/ 2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 24/05/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi B Blok 1.Kat B-116 Müzayede Salonu Gebze/KOCAELİ
Satış şartları :
1-Taşınmazın tapu kaydında, "Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı taradından da aynen kabul edilmiş sayılır" beyanları bulunmaktadır. Ayrıca 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu md.15/4 "OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir." ve aynı Kanun md.18/9 "OSB sınırları içerisinde yer alan OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına “Taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır." hükümleri göz önüne alınacaktır. Ayrıca, satışa konu taşınmazlarda, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 101.maddesinde sayılı tesislerin kurulamayacaktır. Bunlar : A) Karma ve ihtisas OSB'lerde; 1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,1.a) Ham petrol rafinerileri,1.b) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, 1.c) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,5) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,7) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler. B)Karma OSB'lerde; 1)Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,2) Petrokimya kompleksleri,3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,4) Entegre şeker fabrikaları,5) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler,9) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler,10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,11) Maya ve tuz üretim tesisleri,12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri. Ayrıca yönetmeliğin aynı maddesine göre, OSB; karma OSB'lerde, OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir. Dahası, Yönetmelikte 102.maddede OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aranan şartlar belirlenmiştir : 1-Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması, 2-Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması, 3-Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarını OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması, 4-OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması. Kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcı olup olmadığının tespiti açısından ' arsa talep formu' eksiksiz olarak doldurulur ve Bölge Yönetim Kuruluna sunulduktan sonra, alıcının OSB katılımcısı olup olamayacağı belirlenir.
Özetle, ihaleye katılmak isteyenler, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden uygunluk yazısı alarak, en geç ihalede ibraz etmek zorundadır. Uygunluk yazısı ibraz etmeyenler ihaleye iştirak ettirilmeyecektir.
İpotek alacaklısı banka yönünden ise; OSB Yönetmeliği 109.madde 6. Bendinde "Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satması veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermesi zorunludur." denilmekte olup; bu şartlar dahilinde ipotek alacaklısı bankanın ihaleye girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/596 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/03/2021 * İş bu satış gazete ilanı, tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

14 Mar 2021 - 12:25 Kocaeli- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Çağdaş Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Çağdaş Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Çağdaş Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Çağdaş Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.