Yusuf Türk itiraz etti

20 Eylül 2010 Saat: 14:09

Hizmet-İş Sendikası 2 Nolu Şubenin birinci olağan kongresinde, başkanlık seçimini bir oyla mevcut başkan İrfan Güne kaptıran Yusuf Türk seçim kuruluna itirazda bulundu. Dün İzmit İlçe Seçim Kurulu

Hizmet-İş Sendikası 2 No'lu Şube'nin birinci olağan kongresinde, başkanlık seçimini bir oyla mevcut başkan İrfan Gün'e kaptıran Yusuf Türk seçim kuruluna itirazda bulundu. Dün İzmit İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Nusret Sefa Tanere itiraz dilekçesini veren Türk oy sayımında şaibe olduğunu belirterek, "Yönetim, denetim, disiplin ve üst kurul asil üyelerinin dörtte üçünü ben kazanıyorum ama başkanlık seçimini bir oy farkla kaybediyorum" dedi.

'EZİCİ ÇOĞUNLUK BİZDEDİR'
Kongre sonrasında ortaya çıkan tablonun İrfan Gün için içler acısı bir durum yarattığını söyleyen Türk, "Anahtar listede bulunan 34 adaydan 25i benim listemde asıl üyeliklere seçilmişlerdir. İrfan Günün listesinden ise sadece 9 kişi seçilmiştir. Ortaya çıkan tabloda seçilenlerin ezici çoğunluğu bizdedir. Bu yapı, Büyükşehir ve İSUda çalışan arkadaşların hak ve menfaatleri kollayacak bir yapı değildir. Sendikal mücadeleyi sergileyecek bir yapı oluşmamıştır" diye konuştu.

Bir oy farkıyla seçimi kaybeden Yusuf Türk ilçe seçim kuruluna yaptığı itirazda şu gerekçeleri sundu;
-Hizmet İş Sendikası şube olağan genel kurul seçimlerinde ekli (çarşaf liste) tek oy pusulası kullanılmıştır.
-Seçimler başlamadan önce delegelere her bir organa seçilecek yönetici sayısı kadar işaret koymaları yönetici sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulalarının geçersiz olacağı ilan edilmiştir.
-Oylar sayılırken 11 adet oy pusulasında seçilecek yönetici sayısından daha fazla adayın işaretlenmiş olmasına, bu durumun geçersizlik nedeni olmasına karşın bu oy pusulaları iptal edilmemiş, kısmen geçersiz kabul edilerek sonuçlarda dikkate alınmışlardır.
-Bir oy pusulasının kısmen geçerli sayılması hukuken olanaklı değildir. Gizli oy açık sayım ilkesinin hayata geçirilebilmesi için seçmen iradesinin açıklıkla sandığa yansıması gerekir. Tereddüde yol açacak her durum oy pusulasının doğal olarak iptal sebebidir.
-Nitekim itiraz konusu yapılan seçimlerde birden fazla oy pusulası varmış gibi işlem yapılmış, geçersiz olacağı önceden oy kullanacak delegelere duyurulmuş olmasına rağmen seçilecek kişi sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları kısmen geçerli kabul edilip, sadece fazla işaretlenmiş olan organ kısmı geçersiz sayılarak hukuka aykırı bir şekilde tasnif edilmiş ve sonuçların belirlenmesinde dikkate alınmıştır.
-2821 sayılı Sendikalar Yasasının 14. maddesi bu durumun tespiti ve hukuka aykırılığın giderilmesi için görevli seçim kuruluna 2 gün içinde başvuru zorunluluğu getirmiş olduğundan, hukuka aykırılığın giderilmesi için itiraz etme zorunluluğu doğmuştur.